София, ул."Прохладен кът" №10; тел: 0888 880 179; e-mail: office@izoflex.bg